Kosgeb onlarca personel alımı yapacak

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler? .

Kosgeb onlarca personel alımı yapacak

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler? .

 Kosgeb onlarca personel alımı yapacak
10 Haziran 2019 - 20:28

KOSGEB, E-Devlet üzerinden başvuruların yapılacağı 57 personel için ilan açtı. KOSGEB'te istihdam edilecek personeller İstanbul'dan Ağrı'ya, Edirne'den Osmaniye'ye Tokat'tan Denizli'ye perk çok ilde görev yapacak. İşte KOSGEB perosnel alımı için gerekli şartlar ve KOSGEB ön başvuru detayları...

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?


KOSGEB PERSONEL ALIMI E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?
6) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

9) KPSS sınavında 10'uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,


Sağlık Bakanlığı son dakika personel atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı 2019
Sağlık Bakanlığı son dakika personel atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı 2019

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?


KOSGEB E-DEVLET ÖN BAŞVURU

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

11. Başvurusunu 29.05.2019 tarihinde saat 09:00'dan 13.06.2019 günü saat 17:00'ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?
12. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

13. Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, turkiye.gov.tr (E-Devlet) sisteminden alınacaktır.

14. Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?
KOSGEB SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Başvurusunu yapan adaylardan;

15. Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?
16. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

17. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri;

giris.turkiye.gov.tr: Kosgeb onlarca personel alımı yapacak! Kosgeb personel alımı başvuru şartları neler?
a) KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu'nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır.

b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, ikplanlama@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.

c) Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

.


YORUMLAR

  • 0 Yorum